top of page

อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบริษัท

corporate training

 In house training

เราเชื่อว่า การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้การเรียนภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

โครงงสร้างของหลักสูตร ออกแบบมาเพื่อ ให้ตอบโจทย์ต่อความเชื่อนี้ โดยเริ่มจากการ ประเมินระดับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน การเลือกโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมน้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียนของผู้เรียน และเลือกผู้ฝึกสอนที่มีแนวทางการสอนแบบเชื่อมโยง

 

กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยรวมมากที่สุด 

About

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ให้ความสำคัญ ในการพูดและสื่อสารในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันหรือบริบทของการทำงาน เช่น การประชุม การพูดคุยทางโทรศัพท์ การนำเสนองาน รวมถึงการเขียนอีเมล์ ทักษะที่เป็นประโยชน์ ในการนำ ไปใช้ในบริบทระดับมืออาชีพ

  

คอร์สภาษาของ The Language เรานำเสนอตั้งแต่ คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป , คอร์สที่ปรับแต่งเล็กน้อยให้เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงการออกแบบหลักสูตรเฉพาะ ให้ตรงกับความต้องการของบริษัท

เรามีคอร์สให้เลือกซึ่งครอบคลุมทุกระดับภาษา ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ

Our methodology

มากกว่า 70% ของ

การเรียนมาจากการฝึกฝน

และปฏิบัติจริง !

การเรียนรู้ มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งรอบตัว เป็นความรู้ที่มีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง 

ทำให้คุณสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” 

ฟรี Workshop

ภายในคอร์สเรียน 

ทีมอาจารย์ที่มีคุณภาพ

และผ่านการรับรองระดับสากล

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมบทเรียน ที่มีคุณภาพ และสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำในการเรียนทันที ซึ่งเรามั่นใจว่า จะทำให้คุณพัฒนา ทักษะ และความมั่นใจ ในการใช้ภาษาแบบมืออาชีพ

ผ่านการอบรมเพื่อการสอนโดยเฉพาะและได้รับการรับรองสากล 

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

หลักสูตร

ฟรี

  หลักสูตรสามารถปรับแต่งตามระดับภาษาของผู้เรียน และจุดมุ่งหมายของการเรียน จัดตารางเวลา ได้ตามความต้องการ เราสามารถไปสอนได้ถึงที่บริษัท หรือไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ ในทุกๆคอร์ส จะมีการวัดระดับทางภาษาก่อนเรียน ประเมินผลระหว่างเรียน และหลังจบคอร์สเรียน เพื่อให้ได้ผลการเรียนตามเป้าหมายของบริษัทอย่างสูงสุด 

เราใช้แบบวัดระดับภาษาจาก Oxford

ระบบติดตาม

คลาสเรียนออนไลน์

และ

การวัดประเมินผลรายบุคคล

เข้าสู่ระบบติดตามผลการเรียนออนไลน์ ที่ไหนเวลาไหนก็ได้ เช็คความคืบหน้าของพนักงานแต่ละท่าน  แผนการเรียนในแต่ละคลาส รวมถึงreport รายบุคคลหลังจบอคร์ส ควรพัฒนาในทักษะด้านไหนต่อไป 

ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตัวผู้เรียนและบริษัท 

หลักสูตรการอบรม ออกแบบเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ และมีผลการเรียน ที่สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง โดยเราจะมุ่งเน้นไปที่การให้คำแนะนำ และปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน

"หลักสูตรการเรียนและความต้องการของแต่ละบริษัทมีความเฉพาะตัว"

มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษจากทางเรา

English_Central.png

ออนไลน์

Application

ให้ใช้ฟรีภายในคอร์สเรียน

features

พิเศษ

OUR

STUDENTS

Contact

free trial lesson

bottom of page