top of page

อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบริษัท

corporate training

 In house training

เราเชื่อว่า การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้การเรียนภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

โครงงสร้างของหลักสูตร ออกแบบมาเพื่อ ให้ตอบโจทย์ต่อความเชื่อนี้ โดยเริ่มจากการ ประเมินระดับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน การเลือกโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมน้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียนของผู้เรียน และเลือกผู้ฝึกสอนที่มีแนวทางการสอนแบบเชื่อมโยง

 

กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยรวมมากที่สุด 

About

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ให้ความสำคัญ ในการพูดและสื่อสารในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันหรือบริบทของการทำงาน เช่น การประชุม การพูดคุยทางโทรศัพท์ การนำเสนองาน รวมถึงการเขียนอีเมล์ ทักษะที่เป็นประโยชน์ ในการนำ ไปใช้ในบริบทระดับมืออาชีพ

  

คอร์สภาษาของ The Language เรานำเสนอตั้งแต่ คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป , คอร์สที่ปรับแต่งเล็กน้อยให้เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงการออกแบบหลักสูตรเฉพาะ ให้ตรงกับความต้องการของบริษัท

เรามีคอร์สให้เลือกซึ่งครอบคลุมทุกระดับภาษา ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ

Our methodology

มากกว่า 70% ของ

การเรียนมาจากการฝึกฝน

และปฏิบัติจริง !

การเรียนรู้ มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งรอบตัว เป็นความรู้ที่มีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง 

ทำให้คุณสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” 

ฟรี Workshop

ภายในคอร์สเรียน 

ทีมอาจารย์ที่มีคุณภาพ

และผ่านการรับรองระดับสากล

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมบทเรียน ที่มีคุณภาพ และสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำในการเรียนทันที ซึ่งเรามั่นใจว่า จะทำให้คุณพัฒนา ทักษะ และความมั่นใจ ในการใช้ภาษาแบบมืออาชีพ

ผ่านการอบรมเพื่อการสอนโดยเฉพาะและได้รับการรับรองสากล 

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

หลักสูตร

ฟรี

  หลักสูตรสามารถปรับแต่งตามระดับภาษาของผู้เรียน และจุดมุ่งหมายของการเรียน จัดตารางเวลา ได้ตามความต้องการ เราสามารถไปสอนได้ถึงที่บริษัท หรือไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ ในทุกๆคอร์ส จะมีการวัดระดับทางภาษาก่อนเรียน ประเมินผลระหว่างเรียน และหลังจบคอร์สเรียน เพื่อให้ได้ผลการเรียนตามเป้าหมายของบริษัทอย่างสูงสุด 

เราใช้แบบวัดระดับภาษาจาก Oxford

ระบบติดตาม

คลาสเรียนออนไลน์

และ

การวัดประเมินผลรายบุคคล

เข้าสู่ระบบติดตามผลการเรียนออนไลน์ ที่ไหนเวลาไหนก็ได้ เช็คความคืบหน้าของพนักงานแต่ละท่าน  แผนการเรียนในแต่ละคลาส รวมถึงreport รายบุคคลหลังจบอคร์ส ควรพัฒนาในทักษะด้านไหนต่อไป 

ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตัวผู้เรียนและบริษัท 

หลักสูตรการอบรม ออกแบบเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ และมีผลการเรียน ที่สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง โดยเราจะมุ่งเน้นไปที่การให้คำแนะนำ และปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน

"หลักสูตรการเรียนและความต้องการของแต่ละบริษัทมีความเฉพาะตัว"

มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษจากทางเรา

English_Central.png

ออนไลน์

Application

ให้ใช้ฟรีภายในคอร์สเรียน

features

พิเศษ

OUR

STUDENTS

neos it.jpeg
troy.jpg
pmia.png
kbtg.png
honestbee.jpeg
cnr.jpeg
lv.png
karmart.jpeg
fsfsdfsdfsdf.png
nippon express.png
delta.jpg
plg.png
baac.jpg
smc.png
lifeinsurance.jpeg
formaica.jpg
akzo.jpg
amway.jpg
casa.png
ritha.jpg
bacc.jpg
beger.png
covastro.jpeg
safetcut.jpg
efco.png
astellas_pharma_logo-svg.png
Contact

free trial lesson

bottom of page